Már az Árpád-korban dinasztikus kapcsolatok fűzték össze a magyar és a lengyel uralkodóházat, a XIV. században az Anjou-házi Nagy Lajos király idején pedig perszonálunió fogta össze a két országot. A lengyelek ma is legnagyobb uralkodóik között tartják számon Báthory István erdélyi fejedelmet. Amikor 1939-ben a hitleri Németország megtámadta Lengyelországot, Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont. A két ország egyszerre lett a NATO és az Európai Unió tagja, és Magyarország után az év második felében Varsó veszi majd át az EU soros elnökségét. A gazdasági együttműködés is jó irányban fejlődik, volumene meghaladta a 6 milliárd eurót.

A barátság napját a két ország együttműködő önkormányzatai kezdeményezték, és erről mindkét parlament határozatot fogadott el: az Országgyűlés 2007. március 12-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül, március 16-án a Lengyel Köztársaság Nemzetgyűlése is - egyetértve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének határozatával - egyhangúlag meghozott határozatában március 23-át a lengyel-magyar barátság napjává nyilvánította.

Ahogy a régi mondás is tartja; "Lengyel, magyar - két jó barát, együtt harcol, s issza borát." A két nép kapcsolata kiállta a történelem próbáját, mely önmagában is fontos, megőrzendő értéket jelent. A közös történelmi alapokon túl elmondható, hogy mindkét népben ösztönösen működik a másikkal való szolidaritás, segítségnyújtás, lojalitás érzése. A napi gazdasági, politikai életben elengedhetetlenül fontosak azok az erények, melyek ezer éves múltra visszatekintő összetartozás  és a bizalom alapjául szolgálnak. Az értékalapú munkavégzés a Taylor & Nash Kft. filozófiájának része, így magától értetődő volt, hogy a cég kiemelt védnökként támogatja a rendezvényt.

Drégelyi Zoltán ügyvezető nyilatkozata:

"Évek óta jelen vagyunk a nemzetközi piacon, ahol a hatékony együttműködés alapja partnereink kultúrájának, értékeinek megismerése és a közös vonások felerősítése. A Lengyel - Magyar Barátság Napja rendezvény jól tükrözi számunkra azt a tradicionális értékrendet, összefogást, amely kiállta a történelem próbáját is.

Cégünk üzletfilozófiája, hogy partnereik számára olyan speciális tudást adunk át, amely hosszú éveken keresztül tartó, megbízható és mindenki számára előnyös üzleti lehetőségeket tár fel és aknáz ki. Fontosak az ilyen rendezvények, mert tovább erősítik azt a hitünket, hogy lehet összefogással, együttműködési készséggel a mi régiónkban is tisztességes és egyben jövedelmező üzleti életet élni."

A rádióban megjelent rádióinterjú szövege és hanganyaga:

„Országos viszonylatban kiemelkedő jelenségű rendezvénysorozatnak ad otthon 2012 márciusában Csongrád megye. A lengyel és a magyar-barátság napjává 2007-ben nyilvánította március 23.-át a lengyel és a magyar parlament. Az esemény fővédnöke a Taylor & Nash kft. Hogy miért tartják fontosnak az rendezvényt arról Drégelyi Zoltánt kérdezem.

Számunkra rendkívül fontos az üzleti és a kulturális életben az összhang az együttműködés és a hatékonyság. Cégünk alapvető profilja az üzleti hatékonyság növelése. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk és tudjuk azt, hogy kis országunk gazdasági teljesítő képessége akkor tud kiteljesedni, hogyha egyre többen tudnak külföldi piacokra dolgozni. A magyar-lengyel kapcsolatok történelmi hagyományai nem csupán gazdasági alapon nyugszanak, hanem kulturális gyökereket is aktívan tartalmaznak, és ez az az erő az üzletben a bizalom, a kultúrában az együttműködés, ami lehetőséget teremt cégeknek, civil szervezeteknek vagy akár politikai, gazdaság erőknek az együttműködésre. Mi ezt aktív módon gyakoroljuk és ez számunkra rendkívül fontos, hogy megjelenjen ilyen magas szintű rendezvényen akár a cég neve, akár az ebből eredő, az ország számára fontos eredmények.”

A rendezvény részletes programja itt olvasható:

http://www.polonia.hu/dokumentumok/Program_120312.pdf

Kapcsolódó linkek:
http://www.baratsagnap2012.hu

http://www.lengyelmagyar.eu/

http://polinst.hu/node/8043

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=160466

http://www.facebook.com/pages/Lengyel-Magyar-%C3%96sszetartoz%C3%A1s-Wsp%C3%B3lnota-Polsko-W%C4%99gierska/190330834322059

http://opusztaszer.hu/?r=36&c=303

http://muzeum.isaszeg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Alengyel-magyar-baratsag-napja&Itemid=68