A környezet gyors változása megkívánja a vállalatoktól a gyors reakciókat, egy későn vagy rosszul meghozott döntés végzetes lehet a piaci versenyben. Gyors és jó döntést akkor tud hozni a felelős vezető, ha megfelelő információkkal rendelkezik a vállalat külső- és belső környezetét illetően egyaránt. Az adatoknak azonnal rendelkezésre kell állniuk egy központi adatbázisban, ahonnan pillanatok alatt tájékozódhat a döntéshozó a vállalat aktuális helyzetéről, a bekövetkezett és várható tendenciákról és a statisztikák fényében gyors és megalapozott döntéseket tud hozni.

A VIR egy olyan eszköz, amely segíti a szervezet különböző funkcionális területein keletkező adatok összegzését, strukturálását, elemzését, továbbítását a felső vezetés irányába. A vezetői információs rendszer segíti a vezetői tevékenység mind a három szintjét: a működés ellenőrzést, menedzsment ellenőrzést és a stratégiai tervezést is. Az általunk kínált megoldás biztosítja, hogy a rendszer gazdag funkcionalitása miatt Ön a döntéselőkészítést is támogatni tudja a vállalkozáson belül a rendszer segítségével. Azon mikro, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára, akik nem akarnak két különböző rendszert fenntartani (vezetés információs és döntéstámogató) kiváló megoldást nyújt az iVIR szoftver. Támogatja a feltárást, a döntés megtervezést és a választást egyaránt, azáltal, hogy azonosíthatóvá válnak a problémák. Ezek elemzésével, statisztikák kinyerésével különböző szcenáriókat lehet felállítani, döntési alternatívákat lehet generálni.

A Taylor & Nash által kínált szoftveres támogatás segítségével tehát a vállalati mérettől függetlenül mind a vállalkozás felső vezetése, kontrollere, mind az ügyintéző munkatársai számára a döntéshozatalhoz, az elemző munkához és a napi operatív munkához készíthetők gyorsan, hatékonyan látványos, célratörő lekérdezések, elemzések grafikus felületen, könnyen áttekinthető grafikonokkal, táblázatokkal. Az iVIR képes különálló területekről, rendszerekből, illetve adatforrásokból származó adatokat összekapcsolni, a közöttük lévő összefüggéseket feltárni és megjeleníteni. Így a különböző adatforrások integrálási lehetősége kibővíti a vállalkozás elemzési lehetőségeinek dimenzióit, ezáltal könnyen túlléphet az általa használt ügyviteli és egyéb rendszerekben tárolt adatok korlátain.

Az iVIR használatával a vállalkozás adatait lehető legkülönbözőbb formában mutathatjuk be. Készíthetünk pénzügyi jelentéseket, vállalati adatlapokat, riportokat, könnyen átlátható grafikonokat, összetett elemző felületeket (dashboardokat). Az iVIR segítségével „lefúrhatunk” az elemi adatok szintjéig is.