Információmenedzsment

Az információ kulcs a győzelemhez, ha jól használjuk. A vállalkozásokat rengeteg információ veszi körül, amely a külső és a belső környezetből egyaránt rázúdul a munkavállalókra. Az információk átszövik a teljes szervezetet. Az információ áramlásának milyensége a vállalkozás működési hatékonyságát is definiálja. Az információ tömeg - amelyből az adatokat ki kell gyűjteni majd a szelekciót követően a megmaradt releváns adatokat elemezni kell - egy hatalmas, rendszertelen halmaz, amelyet korlátok felállítása mellett szabályozni kell, hogy az optimális áramlást biztosítani tudjuk. Fel kell építeni egy egységes rendszert, ami integrálja, mind azokat az információkat, tudást és tapasztalatot, amelyek a munkatársak fejében léteznek, mind pedig az elkészült dokumentációkat. Az információáramlás transzparens rendszerbe történő integrálása rendszerszervezői szaktudást igényel.

A Taylor & Nash módszertan alapján az információ áramlását alapvetően öt irányból vizsgáljuk a vállalkozásoknál:

· vezetőtől az alkalmazott irányába történő információáramlás,

· alkalmazottól a vezető irányába történő információáramlás,

· alkalmazottak közötti információáramlás,

· a szervezeten kívülről a szervezeten belülre irányuló információáramlás,

· szervezeten belülről a külső környezet irányába történő információáramlás.

A vezetés és döntéstámogatás szempontjából meghatározó reláció a munkavállalók irányából a vezetés felé irányuló információáramlás hatékonyságának vizsgálata. Ennek elemzése és javítása azonban nem működik a többi vonal vizsgálata nélkül, ezért a tanácsadóink a teljes információáramlást fel kell, hogy térképezzék.

Módszertanunk alapján egy rögzített korlátok mellett felépített információ-áramlási gyűrűt hozunk létre, amely hatékonnyá és eredményessé teszi az információ átadását a szervezeten belül. A gyűrű létrehozása segíti a vezetőket abban, hogy meghatározzák azokat az alapinformációkat, amelyek elősegítik az alkalmazottak környezetből összegyűjtött információfeldolgozásának hatékonysági-fok javulását és determinálja, hogy a vezetők azt az információ és tudás halmazt kapják vissza, amely az eredményes döntéshozatalhoz szükséges. A visszaérkező információhalmaz egy mérföldkő elérkezését jelzi, ebben a szakaszban egy feladat döntési ponthoz érkezik, a munkavállalók akkor tudják folytatni a tevékenységüket, ha megkapják a kulcsinformációt, amely a vezetőség irányából érkezik. Ha ez a körforgás az optimumban működik a vállalkozás teljesítménye nő. A célunk pedig, hogy segítsük vállalkozását abban, hogy teljesítménynövekedést érjen el.